Söndagsskolan är till för barn från 3 till 11 år, och vi möts under gudstjänsttid på söndagarna. Vi börjar alltid med att vara med en stund på gudstjänsten, och därefter möts vi till två olika storsamlingar med sång, drama och bibelberättelser. Sedan delar vi upp oss i åldersrelaterade grupper (se de olika färgerna till höger), där vi pysslar, leker, samtalar och ber tillsammans. Oftast finns det också tid för biljard, pingis och lek efteråt.

Vinterkul & Sommarkul

De söndagar under året som vi inte har söndagsskola finns det ändå aktiviteter för barnen under gudstjänsterna.

Vill du veta mer om vår söndagsskola ring till Annika Nilsson 0768-900202 eller annika.nilsson@pingsteskilstuna.se