Vi vill vara en kyrka med levande gudstjänster, som är relevanta för ditt liv. Eftersom vi är en ”Hela livets kyrka”, så finns det gudstjänster med lite olika karaktär, för att möta just dig i den situation du är. I vår kalender hittar du mer vad som händer varje vecka. 

Söndag 11.00
Vår största gudstjänst är på söndagar klockan 11.00, då alla åldrar och språkgrupper möts gemensamt till gudstjänst. Vi lovsjunger och ber, lyssnar till predikan och livsberättelser. Det görs också en insamling till församlingens arbete i Eskilstuna och världen. Tillfälle ges för personlig förbön för den som så önskar. Efter den gemensamma starten med alla åldrar, har vi söndagsskola för barn från 3 till 13 år. Efter gudstjänstens slut är alla välkomna på kyrkfika i vår församlingsvåning.

Kom  & fyll på mitt i veckan!
Onsdagkvällarnas bönesamling är något längre (1 ½ tim.), för att även ge tid  för lovsång och biblisk undervisning om bön.


Mycket mer

Under veckan finns det speciella gudstjänster och samlingar för barn och ungdomar och för personer som talar finska, spanska, tigrinja och amarinja. Du hittar mer information i vår kalender eller under media i vår månadsblad