Sedan 1987 har vår församling hållit kontakten med Kina, främst genom utbildnings- och nätverksarbete av utsända från vår församling. I samarbete med Jian Hua Foundation (Jian Huastiftelsen) har flera katastrofinsatser för humanitär hjälp genomförts med bidrag från PMU/Sida, bland annat efter en snökatastrof i tre tibetanska prefekturer i Qinghaiprovinsen, efter en översvämningskatastrof i Inre Mongoliet, då två byar återuppbyggdes, samt efter jordbävningskatastrofer i Hebei- och Yunnanprovinserna.

Fr. o. m. år 2000 har vi hjälpt fattiga skolbarn med skolavgifter och skolmaterial i Kinas sydvästliga Yunnan-provins. Ett datacenter med tillhörande bibliotek, drevs av den lokala församlingen under ett antal år med ekonomiskt stöd från oss. Vår samarbetspartner var kyrkan i Tengchong, dit vår församlings ekonomiska bidrag gått till uppförande av den nya kyrkobyggnaden. Vi har också under perioder gett stöd till insatser i Tibet.