Det lilla öriket Sâo Tomé é Principe ligger i Atlanten, ca 30 mil utanför det västafrikanska landet Gabon. Landet består av två huvudöar,  Sâo Tomé som är störst, och den mindre ön Principe. Den totala befolkningen uppgår till ca 175 000.

Pingstförsamlingen i Eskilstuna har haft kontakt med landet sedan 1986. Vi samarbetar med pingstförsamlingen på ön – Igreja Evangelica. Detta samarbete har lett till flera sociala projekt genom åren; grundskolor, ett projektcenter och fortbildning inom olika yrkes- och kompetensområden. För närvarande stöder vi Igreja Evangelica i deras sociala arbete, samt med datakurser. Församlingen har ett brett arbete över hela ön Sâo Tomé. Ständigt startas nya utposter, och man har ca 3 – 4 000 regelbundna gudstjänstbesökare.

Pastor Candido Afonso säger att man är oerhört tacksam för samarbetet och hjälpen man har fått genom åren från Pingstförsamlingen i Eskilstuna. De olika sociala projekt, som man har kunnat genomföra genom hjälpen från Eskilstuna, har betytt mycket för församlingen på São Tomé.  Genom de olika projekten har församlingen blivit mer känd och respekterad, både hos myndigheterna och bland befolkningen, men framför allt har den kunnat hjälpa de sämst lottade i samhället.

MINOLTA DIGITAL CAMERA
Skolbarn
S-Tomé-_0335
Fattig kvinna som får hjälp genom församlingen
S-Tomé-Datakurser
Datakurs
MINOLTA DIGITAL CAMERA
Typiskt bostadsområde