handVi är en församling, som brinner för människor, och vill visa vem Jesus är i vardagen!
Församlingen skapades av Gud, för att vara en vacker och inbjudande plats. Den kan liknas vid ett hem, där människor kan känna tillhörighet och växa tillsammans, en plats där varje gäst välkomnas, uppskattas och uppmuntras.

När Du kommer till vår söndagsgudstjänst för första gången, vill vi gärna bjuda Dig på en gratis kyrkfika i vår församlingsvåning efter gudstjänsten. Det är ett perfekt tillfälle att ta kontakt med andra, samtala och känna gemenskap!
”Jesus sade: Jag kom för att ge dig LIV … Livet i all dess fullhet!” Joh. 10:10
Vår bön är att Du kommer att ta till dig budskapet, att Jesus kom för att ge varje person gåvan att lära känna Honom, vara en del av Hans församling och uppleva ett välsignat och överflödande liv. Om Du inte är engagerad i en dynamisk, livgivande, bibelcentrerad kyrka, vill vi inbjuda Dig att komma och vara en del av vår församling, Pingstkyrkan Eskilstuna!
Vår församling sjuder av liv i alla åldrar. Kolla in vad vi erbjuder för barn och tonår i samband med gudstjänster och under veckan!
Det bästa sättet att komma in i gemenskapen och lära känna andra, är att fira gudstjänst med oss på söndagar, besöka en av våra bönesamlingar och komma till en hemgrupp.