smagruppAtt känna sig sedd och hörd i en stor församling kan ibland vara svårt. Därför har vi som församling ett antal mindre grupper, där vi får tid att lyssna, samtala och be tillsammans. Ofta delar vi livets glädjeämnen och bekymmer tillsammans, och kommer därför varandra nära som personer och får vänner för livet.

Smågrupperna träffas hemma hos någon av gruppmedlemmarna en eller ett par gånger i månaden. En samling kan t.ex. bestå av lite fika eller mat, en stunds samtal samt bibelläsning och bön.

Församlingen har ett antal smågrupper, där varje smågrupp består av fem till tolv personer med en eller två ledare, som sammankallar och tar initiativ till diskussionsämnen etc.

Vill du veta mer eller är intresserad av att gå med i en smågrupp? Tveka inte att kontakta info@pingsteskilstuna.se