LP_PMSLP-VERKSAMHETEN

Initiativet att starta LP-verksamhet togs av Pingstkyrkan i Eskilstuna /Torshälla samt Pingstkyrkan i Ärla i samarbete med Eskilstuna kommun och LP-verksamhetens riksförening.

Den kristna värdegrunden ligger som bas för allt arbete som pågår i verksamheten. Varje människa är unik och människovärdet okränkbart.

I verksamheten ingår

 • Stödboende – Duvan ett litet boendet med stora möjligheter
 • Kontaktverksamhet – café Kontakten
 • Fältarbete
 • Samtal enskilt och i grupp

SOMMARTIDER

Café Lyktan                                                         Cafémöte

Måndag-Fredag   9.00-11.00 & 13.00-15.00         Onsdagar 18.30 uppehåll v.25-33

OBS – Stängt hela juli månad!                               Uppstart: onsdag 23 augusti kl. 18.30


duvanDuvan – stödboende – ett litet boende med stora möjligheter

Välkommen till oss! Vi är här för att stötta och hjälpa dig och vi hoppas att du ska utnyttja tiden hos oss, till att komma vidare mot de mål du har satt upp.

Pingstkyrkan i Eskilstuna vill vara en kyrka för hela livet och för alla människor. Vi arbetar med människor i olika missbrukarsituationer likaväl som vi arbetar med ungdomar eller med vårt äldreboende. För oss är alla människor lika värda oavsett ålder eller situation.

Arbetsmodell

 • Vår målsättning är att, med den kristna tron som grund, ge en andlig, social och medicinisk rehabilitering till ett fungerande liv i samhället.
 • Den pedagogiska arbetsmodellen bygger på ett strukturerat dagsprogram. Vi förespråkar individuell behandling, som bygger på respekt, omsorg och tillit. Här får varje person komma till sin rätt i förhållande till sin egen identitet och kapacitet.
 • I vår modell är den kristna värdegrunden, den drogfria miljön och den familjära atmosfären en stor del av läkningsprocessen.
 • Vi arbetar med att stärka de nätverk som redan finns. Vi ser också över möjligheten utveckla goda kontakter, samt att upprätta nya, när positiva sådana saknas.
 • Vi arbetar också med att stärka relationen med släkt och familj, i den takt som är möjlig. Vi gör en individuell tidsplanering med hänsyn till personens bakgrund och aktuella situation.
 • Vi samarbetar med kommunens socionomer och pedagoger.
 • De villkor som ställs för att komma in på stödboendet, är att den som söker är villig att följa det dagliga programmet, och att sökande har genomfört avgiftning och behandling i någon form.

 

DUVAN STÖDBOENDE

Kriebsensgatan 16 B

632 20 Eskilstuna

016-139569

Föreståndare Dan Mossberg, 070-240 52 73

 

Café KONTAKTEN

Föreståndare Gert Jonsson, 076-855 85 05

 

KONTAKTEN TORSHÄLLA

Lp-café i Pingstkyrkan (Filadelfia) i Torshälla.

Riktargatan 35

644 33 Torshälla

Öppet:

tisdag –fredag   kl. 9.00-12.00

070-455 85 65

 

Föreståndare Dan Mossberg