LP-VERKSAMHETEN
Initiativet att starta LP-verksamhet togs av Pingstkyrkan i Eskilstuna /Torshälla samt Pingstkyrkan i Ärla i samarbete med Eskilstuna kommun och LP-verksamhetens riksförening.

Den kristna värdegrunden ligger som bas för allt arbete som pågår i verksamheten. Varje människa är unik och människovärdet okränkbart.

I verksamheten ingår

  • Kontaktverksamhet – LP Kontakten
  • Fältarbete
  • Samtal enskilt och i grupp
  • Matkasse till behövande

LP KONTAKTEN  

Café Lyktan – måndag – fredag 8.30 – 12.00
uppstart 27 juli

Cafémöte – fredag  – 13.30 – uppstart 21 augusti

Smedjegatan 23, 63220 Eskilstuna

Föreståndare Gert Jonsson, 076-855 85 05

 

KONTAKTEN TORSHÄLLA

Cafémöte – tisdag & onsdag  – 13.30 

Riktargatan 35, 644 33 Torshälla

mobil: 070-455 85 65

Covid-19 öppettider v. 13

Duvan – stödboende

På grund av radikalt minskade bidrag till vår verksamhet på Duvan har vi varit tvingade att lägga ner vårt stödboende på Duvan.Vi vill nu tacka alla som stöttat oss både ekonomiskt och med uppmuntrande hälsningar.