Senegal är den västligaste nationen i Afrika med ca 16 miljoner invånare. År 2016 beräknades den största etniska gruppen i landet vara wolof-folket, som utgjorde 42 procent av befolkningen.
Familjen Kazura från Rwanda är våra missionärer i Senegal, ett land där 95 % är muslimer. De arbetar med den onådda folkgruppen Wolof. Flera församlingar och enskilda i Sverige bidrar med ekonomiskt stöd.
Man har också ett socialt arbete med en förskola i en muslimsk by. I miljonstaden Thiès har man ett kurscenter med läsrum och datorer för skolungdomar. För kvinnorna finns undervisning i bakning. Man gör också veckobesök i stadens fängelser.