GUDSTJÄNSTER I SOMMAR 2021 & RESTRIKTIONER I FÖRÄNDRING

Obs! På https://www.svt.se/nyheter/inrikes/lista-sa-ska-sverige-oppnas-upp-i-fem-steg finns en bra sammanfattning från den 27 maj, om hur samhället hoppas kunna öppnas upp under sommaren. Nedan följer vad vi vet för juni och hur vi väljer att anpassa församlingens gudstjänster.

Vi kan välkomna 50 gudstjänstbesökare på onsdagskvällar och söndagsförmiddagar utöver de medverkande. Äntligen! MEN detta är inget ”normalläge” än, utan vi behöver ha värdar på plats, som håller upp de låsta dörrarna för enskilda personer eller en familj i taget.

Det blir tyvärr inget mingel på kyrktorget före eller efter gudstjänsterna. Alla som befinner sig i kyrksalen måste sitta på anvisad plats, med dryga meterns avstånd till andra personer eller andra familjer.

Trots detta gläder vi oss mycket och dessa nya regler gäller också för våra internationella grupper, dvs. de finska, spanska och etiopisk-eritreanska gudstjänsterna. Vissa verksamheter, som ”fysisk” söndagsskola eller språkcafé öppnas först till höstterminen och beslut om kyrkkaffe kommer att tas först under hösten. Nu gäller det att fortsätta att be om Guds beskydd, hålla avstånd och sprita/tvätta händerna.

MEN den som vill och är symptomfri har många andra möjligheter till gemenskap! Ta med en picknickkorg och bjud med någon till parken efter gudstjänsterna på söndagar och onsdagskvällar. Om ni har pausat smågrupper i kyrkan eller hemmen, så är det nu dags att komma överens om hur ni kan mötas under trygga former (inomhus förblir rekommendationen åtta personer för privata sammankomster, utomhus fler).

Obs! För allas trygghet och trevnads skull söker vi fler värdar till våra åtta värdteam. En del har flyttat eller slutat under året eller behöver av hälsoskäl ännu bromsa något. Men vi vill vara en församling ,som förmedlar glädje, liv och omsorg och som besökare gärna återvänder till, eller hur? Då behövs det många som blir en del av ett team, som tillsammans utför enkla uppgifter var 8:e vecka. Mejla din intresseanmälan till receptionen (info@pingsteskilstuna.se) så blir du kontaktad.

Praktisk information om gudstjänster & samlingar: juni & juli

Varje onsdag hela sommaren välkomnar vi till bön i kyrkan kl. 18.30. Den 30 juni till 11 augusti gör live-sändningarna på webben en paus, men man får mötas till bön i kyrkan på anvisade platser (i juni max 50 pers. och från 1 juli troligen ca 150 pers.). Bönemötet är församlingens motor och alla som kan, uppmuntras att vara med. Framtiden byggs och möts bäst i gemensam bön.

Varje söndag hela sommaren välkomnar vi till gudstjänst kl. 11.00, både digitalt och fysiskt. I juni hålls två olika gudstjänster kl. 11.00. (1) I kyrksalen släpper vi in 50 personer i den gudstjänst som webbsänds. Ingångarna till den gudstjänsten är vid stora trappen på Smedjegatan och sidoingången på Kriebsensgatan. Obs! Kontorets ingång på Västermarksgatan, som vetter mot järnvägsstationen, ska användas av medverkande i gudstjänsten (som tekniker, musiker, värdar m.m.) och enbart av dem. (2) På Alive släpper vi in knappt 50 personer till en gudstjänst som har fokus på tonåringar och unga vuxna. Denna lokal kan enbart nås via Café Lyktan på Smedjegatan och har inga som helst fysiska beröringspunkter med besökare till gudstjänsten i kyrksalen. Gudstjänsterna där genomförs på prov och allra längst till slutet av juni.

Fr.o.m. söndagen 4 juli räknar vi med ytterligare lättnader i restriktionerna, som tillåter en gemensam gudstjänst i kyrksalen för ca 150 personer. Håll utkik på hemsidan och sociala medier efter aktuella förändringar. Under fyra söndagar (18 juli till 8 augusti) räknar vi med att visa förinspelade gudstjänster på skärmarna i kyrksalen. Detta för att garantera teamet av tekniker, pastorer och musiker en välförtjänt paus efter det mest intensiva året i mannaminne. Värdar och församlingsledare kommer dock – precis som sommaren 2020 – att finnas på plats för gudstjänstdeltagare.

Nattvardstillfällen i sommar blir i bönemötet onsdagen den16 juni och utomhus vid stora trappan på Smedjegatan, för den som ännu inte vill eller bör besöka en samling inomhus av hälsoskäl. Andra tillfällen är i gudstjänsten söndagen den  4 juli och på nytt i bönemötet den 18 augusti (tillika uppstarten av onsdagarnas webbsändning).

Summa summarum är att Gud verkligen har beskyddat vår församling under pandemin, att vi har följt lagar och rekommendationer för sammankomster i kyrkan och att vi har vuxit i kärleken till varandra och i bönen (som ofta har skett och sker online, t.ex. på Zoom varje söndag kl. 08.00 för alla som vill). I juli och augusti planerar vi att ge luft åt vår glädje och tacksamhet tillsammans med andra kyrkor varje lördag kl. 13 på Fristadstorget.

Vi ser fram emot sommaren och känner Guds medvind inför hösten. Men om vi menar allvar med att ta emot de många(!) människor som söker Gud i spåren av pandemin behöver alla som kan, prioritera tjänsten i Guds rike och i församlingen, som värd, ljud- eller filmtekniker, söndagsskolmedarbetare eller butiks- och lagerpersonal på Secondhand, för att nämna några möjligheter. Tack för ditt fortsatta givande till församlingens verksamhet (via bankgiro, swish eller kontant i sommarens gudstjänster)! Tack för dina böner både för församlingen och för vår värld! Vi är kristna, vilket innebär att vårt främsta hopp inte ligger i att alla sjukdomar och risker elimineras, utan i vår frälsning genom Herren Jesus Kristus.

Men låt oss som församling, samhälle och stad hjälpa varandra att bli av med covid-19. Med Guds och myndigheters tillåtelse planerar vi en kampanj på Stiga Sport Arena för 10 000 människor i januari 2022. Namnet är det bästa tänkbara för Eskilstuna i en tid som denna: DET FINNS HOPP.

 Carl-Vilhelm Hasselgren