december 2018 & januari 2019

NÄRMARE. Mose
var förundrad över synen han såg [brinnande törnbuske], och när han gick närmare
för att se efter vad det var, hördes Herrens röst
(Apg. 7:31). Närma er Gud, så ska han närma sig er (Jak. 4:8). Slutsats: det lönar sig att närma sig Gud. Att söka,
be, lyssna, tacka, ha relation…

Mina närmaste har gett sig av, mina vänner har
glömt mig
(Job. 19:14). En skrämmande tanke att de närmste försvinner bort, istället för att
komma närmare, när man drabbas av en kris. En vackrare tanke är att dra närmare
varandra, finnas där; i familjen, i församlingen och bland vännerna.

Gå därför ut och göra alla folk till lärjungar (Matt. 28:19). Kan Jesu befallning att ”gå ut” uttryckas och omsättas så här: Gå närmare dina
medmänniskor? Minska avståndet? Älska era fiender och gör gott mot dem som hatar er (Luk. 6:27). Kan det göras på avstånd eller bara genom att komma närmare
våra medmänniskor? Närmare.

Sånger som ”Närmare Gud till dig” (Ni vet, den där
som sägs ha spelats på Titanic när skeppet sjönk), eller ”Närmare dig” från skivan
”Vi vill följa dig” (Pingst 2017), får mitt hjärta att slå snabbare. Att lära känna
människor i församlingen och att dela deras glädjeämnen och sorger, får mig att
känna mig mer levande. Att vinna medmänniskors intresse och förtroende, så att
de börjar lyssna till evangeliet, utlöser en explosion av glädje inom mig. Närmare! Människan vill närmare!

Kanske är det
därför som följande mening tog tag i mig när jag såg den på en annan kyrkas
hemsida: Närmare Gud, närmare varandra och närmare våra
medmänniskor
. Hur skulle denna fras och denna längtan kunna
omsättas i vår församling, nu när vi går in i adventstid och i ett nytt år? Jag
tänker bl. a. så här:

¤ Närmare Gud. Genom bön, genom lovsång och genom Ordet. Vecka 3 satsar
vi på en gemensam ”bibel- och böneetappta
steget.n kyrkas hemsida:vecka” för alla som kan och vill närmare. Från söndag till söndag, 13-20 januari, välkomnar
vi till bönesamlingar 1-3 gånger per dag, och till en kedja av människor som
läser Bibeln från pärm till pärm i halvtimmespass (måndag till fredag från
morgon till kväll). Närmare Gud.

¤ Närmare varandra. Genom att vara och göra saker tillsammans, för andra och
varandra. Den 18 november fattade församlingen ett gemensamt beslut att
påbörja en ombyggnation av lokalerna för barn och ungdomar. I etapp ett handlar
det om Alive, dvs  källarlokalen, och vi
startar i mellandagarna. Projektets hastighet och framgång hänger mycket på gemensamt
givande till ”byggkassan”, som behöver ca 500 000 kr, och på gemensamt
arbete av proffs och frivilliga. Närmare varandra.

Byggkassan – Alive

¤ Närmare våra
medmänniskor
. Att bjuda
hem
grannar, att bjuda ut bekanta på ett kafé, att bjuda den
fattige och hemlöse på macka och varm dryck och att bjuda in alla dessa
till församlingen. Att komma närmare
medmänniskor, så att de även upptäcker ”julens ljus” inom dig och mig. Bjud
gärna in till Vinterfesten med Ingemar Helmner 6-10 februari! Kom
tillsammans med nya och gamla vänner till möten som presenterar Jesus!

så ska Gud närma sig er (Jak. 4:8). Men det var Gud som tog första steget! För ca 2018 år sedan kom Gud närmare
mänskligheten, när Jesus föddes och förkunnade: Tiden är inne och Guds rike är nära (Mark. 1:15). Petrus lade till: Löftet
gäller er och era barn och alla dem som är långt borta, alla som Herren
vår Gud kallar
(Apg. 2:39). Närmare.         Carl-Vilhelm
Hasselgren