REPTIDER

För vår kör gäller:
  • vi kommer i tid och slutar i tid.
  • vi meddelar vår frånvaro i tid via sms eller mejl.
  • missar du fler än tre gånger är det svårt att ta igen det – därför är det viktigt att du prioriterar kören.
  • du över hemma med hjälp av noter och CD eftersom projekttiden är begränsad.

reptider

 

 

Tryck här för ANMÄLAN

Tryck här för INFO