Men vad är det som egentligen händer i en gudstjänst för alla åldrar? Jo mötesledning, lovsång och predikan anpassas för alla åldrar men med stor hänsyn till barnen. Barnvänligt – men inte barnsligt!

Detta är alltså ett vinnande koncept för församlingar som vill jobba med Gudstjänster för alla åldrar.

TÄNK INTE: Det är inte min grej. TÄNK FAMILJ. Vad gör en vuxen när den vill få barnen att trivas hemma. Jo man lyssnar på dem och rättar sig efter deras intressen och önskemål. Man intresserar sig för barnen och får dem att bli sedda och bekräftade så att de inte väljer kompisar före familjen. Det är nog dags att våga tänka just så i församlingarna om vi ska bygga för framtiden!

Om ”Allsång på Skansen” lyckas med att nå alla åldrar, borde väl vi i kyrkorna också göra det.
Vi har ju förhoppningsvis redan alla åldrar representerade i vår gemenskap.

Gud inbjuder alla människor till relation oavsett ålder!

litet archiv av vad vi redan upplevde!