september 2018

posted in: Okategoriserade | 0

Höstterminen har startat. Många åter-vänder till vad de känner till medan andra påbörjar någonting nytt. Bakom oss ligger den varmaste sommaren i mannaminne. Skogsbränderna har överskuggat mycket annat och kanske kommer vi minnas dem så länge vi lever. Framför oss ligger en höst med bl.a. val till riksdag, landsting och kommun. Det blåser kalla, hårda vindar och ovissheten om valutgången och mångas framtid är stor. Den bedjande, älskande och vittnande församlingen behövs i vår stad och vår värld. Både för enskilda individers skull och för samhällets. Mot-satsen behövs knappast, eftersom det bara vore död religion. Och död religion hjälper ingen men binder många. Bön, kärlek och vittnesbörd däremot befriar, sprider hopp och föder liv. Vilken typ av församling vill du stå för?

Vid sidan om gudstjänsterna behöver vår församling de små gemenskaperna.

Enligt Apg. 2:46 möttes man i den första församlingen både i templet och i hemmen, dvs. både i stora och små grupper. Några grundförutsättningar för det senare är villiga hjärtan, initiativ att samla andra och öppna hem. Här behövs de som går före. Hör av dig om du är en av dem!

Små grupper och gemenskaper finns dock även i kyrkans lokaler och i detta månadsblad vill vi bl.a. göra er uppmärksamma på Alphakursen och Celebrate Recovery. När du vänder blad hittar du mer info. Välkommen att prova på Alpha tisdagen 2 oktober och Celebrate Recovery vilken måndag som helst. Alphakursen riktar sig till den som ännu inte ”hävdar en tro” men gärna vill stöta och blöta frågor om Jesus och den kristna tron. Dit kan du bjuda in vem som helst i din omgivning som vill veta mer. Och Celebrate Recovery är platsen varje måndag för alla som brottas med sår, ovanor och beroenden. Finns det någon som inte gör det? Eller som skulle må dåligt av lite mer frihet, helhet och glädje? Ta gärna reda på mer här i månadsbladet eller genom att kontakta oss!

Och till sist något om de stora mötena som torde bli riktiga fester. Fredagen 7 septembervälkomnar ungdomarna Malin och Gabriel Hagenfors på Alive. Hela församlingen får chansen att göra detsamma söndagen 9 september, då vi även avskiljer Malin till pastor med ansvar för ungdomar. Och bara en vecka senare har vi Världens Festgudstjänst, då vi hoppas att församlingen ska sprudla av färger, flaggor, nationaldräkter, sånger och maträtter från Eskilstuna och jordens alla hörn.

Carl-Vilhelm Hasselgren

ur pastors penna – mars 2018

Gå in i hans portar med tacksägelse, i hans gårdar med lovsång. Tacka honom, lova hans namn, för Herren är god. (Ps. 100:4). Kan de ”portarna och gårdarna” vara Smedjegatan, Kriebsensgatan, Västermarksgatan och Mått Johanssons väg?

I mars sker två större händelser som betonar den gemensamma tacksägelsen och som har potential att lyfta månaden från vardag till fest. Först ut är års- och administrationsmötet den 11 mars. Efter mycket och flitigt arbete med bokslutet kan vi presentera fjolårets resultat och med all kraft blicka framåt. Annat förberedelsearbete inför årshögtiden inkluderade skrivandet av verksamhetsberättelsen och (det nya) bemanningsrådets arbete med rekrytering av fler volontärer. Vet du redan om att vi fick döpa 30 personer till Kristus under 2017? Att vi nådde insamlingsmålet för att hjälpa 110 föräldralösa barn i Uganda att återvända till skolan? Och att språkkaféet, LP-kontakten och Secondhandbutikerna betjänade flera hundra människor varje vecka? Låt oss glädjas tillsammans mitt i det fortsatta arbetet både i Eskilstuna och i världen! Gå in i ”hans portar med tacksägelse” också den 11 mars och gör årsmötet till en gemenskapens dag!

 

Den andra händelsen handlar om årets viktigaste kristna högtid: påsken. De sista dagarna i mars bjuder vi in till att tillsammans högtidlighålla Jesu lidande och död för alla människors skull, hur han besegrade just lidande och död genom att bryta syndens makt och vinna både frälsning och frihet åt alla som tar emot honom. Se programmet för tidpunkter och möjligheter att tillsammans tacka, tillbedja och möta Jesus Kristus i ”stilla veckan”!

I mars vill vi även lyfta fram ett gemensamt mycket viktigt verktyg för församlingen de senaste 25 åren: Secondhandverksamheten. Genom mångas frivilliga insatser har ett årligt överskott genererats som har mångfaldigat våra resurser för mission och hjälparbete. I Eskilstuna främst genom LP- och flyktingarbetet och i världen i utsatta länder som Ukraina, Rwanda, Uganda, Senegal, Togo, Benin, Tunisien, Mauretanien m.fl. Tillsammans har vi spridit liv och kärlek! Tillsammans kan vi be fram en ny föreståndare för Secondhand och 2018 bryta de sista två årens minskade överskott. Evig är Guds nåd, från släkte till släkte varar hans trofasthet (Ps. 100:5).