Infoblad – vinter 2022/23

Det kom en frälsare till världen. Så enkel, ödmjuk och sårbar som bara ett nyfött barn kan vara, men med uppdrag att rädda hela världen. Inte enbart för att frälsa sina samtida utan alla människor i alla tider, inklusive hela skapelsen – och då inte bara den till synes rätt hälsosamma jorden för 2000 år sedan utan dagens, den som vi ser ut att förstöra allt mer. Man behöver bara göra en snabb titt på mänskligheten och jorden för att inse att uppdraget är för stort för en enda människa. Ändå hävdade både han och hans relativt

opålitliga lärjungar att han kan just det – rädda hela världen och att han är den Messias, Guds smorde Frälsare, som hade förutsagts av profeterna sedan jordens begynnelse. Men han räddar inte med hjälp av övermakt, lagar och arméer utan genom att älska, tjäna och ge sitt liv på ett kors. Inte konstigt att Paulus konstaterade: Ordet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft (1 Kor. 1:18). Advent vill påminna oss om att Jesus är hela världens Frälsare, Guds Son, som blev människa för att rädda alla som sätter sin tillit till honom.

Därför kan vi säga till alla som sörjer över mänskligheten och alla som oroar sig för jorden att det verkligen finns hopp och att hoppet har ett namn: Jesus Kristus!

Årets speciella och annorlunda utmaning blir att ”dra ut” på advent ända fram till helgen 27-29 januari, dvs. att med förväntan, bön och engagemang förbereda en kampanj som kommer att förvandla många människors liv och väcka hopp i ännu flera. Hela detta informationsblad är, förutom en presentation av vad som händer i advent, jul och nyår, fyllt med information om möjligheter att be, ge och engagera sig i Det finns Hopp-kampanjen på Stiga Sports Arena. Vi tror, precis som titeln på Sebastian Staksets bok att Bara ljuset kan besegra mörkret. Ingen av oss kan i grund förändra mänsklighetens öde, men vi följer en – Jesus Kristus – som besegrat mörker och synd genom sin död och uppståndelse och tillsammans med honom kan var och en av oss ge hopp åt åtminstone en människa, ja, kanske t.o.m. riktigt många. Vi tittar inte bakåt utan, i en anda av advent, ser vi framåt med hopp. Eller som ängeln sade till Maria: för ingenting är omöjligt för Gud (Luk. 1:37). Hennes svar löd: Jag är Herrens tjänarinna. Låt det ske… (v. 38). Det kan få bli även vår tro, vår bön och vårt hopp!

Carl-Vilhelm Hasselgren, Föreståndare