Infoblad – vinter 2023/24

Julen närmar sig och år 2023 går mot sitt slut. Inom mig finns en stor tacksamhet över Guds godhet och församlingens engagemang för Guds rike, men också en oro för våra medmänniskors eviga väl och den tid vi lever i. Jesu ord ”När ni får höra stridslarm och rykten om krig…” gör sig påminda, men också julens hoppfulla budskap om en Frälsare som fötts i Davids stad och frid på jorden för alla människor. Hoppets budskap behövs – i ord, i ton och i handling.

I början av 2023 genomfördes kampanjen Det finns Hopp med Sebastian Stakset och många församlingar i Mälardalen. Helgen på Stiga Sports Arena i januari blev oerhört lyckad, både gällande ekonomin liksom antalet medarbetare och besökare. Vårterminen präglades av efterarbetet med många nya kontakter. En snabb rundringning visar att församlingarna i stan sammantaget har haft större Alphakurser och fler dopförrättningar 2023 än de senaste 10 åren. Ändå har Guds församling på jorden så mycket kvar att göra, både av att beröra människor som ännu inte har tagit emot Jesus Kristus och att nå ut med evangeliet till onådda länder och folkgrupper.

”Se till att ni inte blir skrämda,” fortsätter Jesus. ”Dessa goda nyheter om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma” (Matt. 24:6 och 14). Vi lever ännu i nådens och omvändelsens tid. Låt oss ta vara på den och ”vara vakna, för ni vet inte vilken dag er Herre kommer” (vers 42)!

Du och jag får – om vi vill – vara med och tillbe Gud i ande och sanning i församlingen, älska vår nästa som oss själva, bära varandras bördor, gråta med de som gråter och glädjas med dem som är glada, mötas i hemmen och i templet (i vårt fall, i kyrkan), ge åt de fattiga, ta hand om änkor, förkunna evangeliet, bota de sjuka och vara barmhärtiga mot dem som tvivlar (citat ur diverse välkända bibelverser). Det kan ske på olika och nya sätt men Guds uppdrag gäller, hans församling lever och hoppet om frälsning är en verklighet.

Välkommen till ett nytt nådens år 2024 med Pingstförsamlingen i Eskilstuna!

Carl-Vilhelm Hasselgren – Föreståndare