mars 2020

Om den hektiska vardagen och bönen.

Klockan går. Oavsett vem man är, vad man kan eller vad man vill, så är detta lika för alla; en vecka består av sju 24-timmarsdygn. Enligt 1 Mosebok har det varit så från begynnelsen, trots att Skaparen själv är evig och obunden av tid och rum.

Allt verkar mätas i tid. Känslan av att inte hinna med, orsakar all möjlig stress, trötthet och uppgivenhet. Känslan av att andra dessutom inte har tid för oss, kan göra oss ännu deppigare. Om man i den situationen börjar tänka, att ”man borde be mer, men inte hinner”, är katastroftillståndet i hjärnkontoret snart ett faktum.

Men vad skulle hända, om vi istället för att ständigt mäta tiden, skulle mäta djupet i mötet med människor, och framför allt med Honom som är bortom tid och rum? Visst är det så att bara en kort beröring med den Evige, kan förvandla våra perspektiv i ett nu? Den vidröringen får inte sin kvalitet av längden utan av VEM det är vi möter. Som verserna i en sång säger:

En liten stund med Jesus, vad kraft den har med sig,
vad lust den ger att vandra på Herrens viljas stig,
vad mod den ger att leva och lida för hans namn,
en ljuvlig försmak redan av vilan i hans famn.

En liten stund. Att tro att man kommer må bättre, bara för att man lyckas be mer och längre är en missuppfattning. Allt handlar om vem vi möter i bönen och hur nära vi släpper Honom inpå. Jesus sa att det inte är för de många ordens skull, som vi blir bönhörda. Istället ska vi gå in i vår kammare, stänga dörren och be till vår Far, som är i det fördolda. Då ska Han belöna oss (Matt. 6:6-7).

Med andra ord, som lärjungar till Jesus kan vi bara vinna på att ofta, om än bara för en liten stund, flytta fokus från vardag och plikter och öppna våra hjärtan i bön och lovsång. När jag är trött av vägen och allt som möter mig, en liten stund med Jesus och allt förändrar sig (Lina Sandell, 1879).

Ur ”den lilla stunden med Jesus” kommer livskraft och längtan efter mer. Då blir utmaningar, som den från Daniel Alm, föreståndaren för Pingst i Sverige, inte en börda utan en magnet; #merbönförfolket. Se s. 7-8! Därför satsar vi under mars månad på:

  • mer och målinriktad bön i söndagens gudstjänster
  • tre bönesamlingar i tre olika bostadsområden: Skiftinge, Nyfors och Viptorp.
  • ett bönemöte med Sörmlands alla pingstkyrkor i Katrineholm söndag den 29 mars kl. 16.00

Obs alla medlemmar! Det är års- och administrationsmöte onsdagen den 25 mars kl. 18.30