Familjen är grundbulten i samhället. I vår församling vill vi arbeta för att stärka relationerna inom familjen. I en tid när kraven ökar och många kämpar för att få livspusslet att gå ihop tror vi att församlingen och den kristna tron är en tillgång i familjebygget. I församlingen vidgas familjebegreppet vilket innebär att den som inte har en egen familj kan känna att församlingen får vara den gemenskapen.

Vi vill att vår gemenskap ska präglas av värme och kärlek. Det innebär att församlingen finns där också när livet inte blir som vi tänkt oss.

Behöver du samtal, hjälp och stöd hör gärna av dig så vill vi finnas till för dig och din familj. Familjenpastor Annika når du på barnkontoret@pingsteskilstuna.se 

Gudstjänst för alla åldrar
Föräldrakväll