Infoblad – våren 2022

Vilken underbart god Gud vi har och hur stort det är att få vara del av vad Han gör genom sin församling på jorden!

På vår församlings års- och administrationsmöte den 3 april blev vi påminda om något av allt som skedde under 2021. Trots många restriktioner fick vi döpa 21 personer och hälsa ytterligare 20 välkomna som medlemmar från andra platser och församlingar. Tack vare volontärer, anställda, tekniken – speciellt den digitala – och många kreativa lösningar, kunde vi hålla kontakten med varandra, livesända ett par hundra gudstjänster (på svenska, finska och tigrinja), läsa oss igenom Nya Testamentet tillsammans, dela ut tusentals matkassar till behövande, hjälpa människor i fattiga länder och sprida mycket kärlek och hopp runtomkring. Som församling samlade vi in över 3 miljoner kronor i frivilliga gåvor och kunde fördela en vinst på nära 1,5 miljoner kronor från Secondhand till sociala projekt i in- och utland. Vi gläder oss över varenda en som bidrar till en levande församling genom bön, uppmuntran, givande och engagemang!

När vi nu har påbörjat det 2:a kvartalet 2022, ser vi fram emot ett gemensamt påskfirande med och för alla generationer, undervisning om Israels roll för hela världen, en körhelg för alla som vill sjunga (med fokus på de utsatta), promenader eller träffar med hem-/smågrupper, engagemang genom läxläsning, språkkafé, idrott och pannkakskyrka. Detta samtidigt som vi fortsätter att be för fred i Ukraina, göra insamlingar för krigsflyktingar och bara mötas till gemenskap, bön och tillbedjan i internationella gudstjänster och olika generationers samlingar. Om mycket av detta kan läsas i infobrevet framför dig.

Och vet du vad; just du är församlingens nutid och framtid! Jesus Kristus har frälst oss till ett evigt liv och kallat oss att leva i kärlek till Gud och till varandra. Därför har Han gett oss den familj som kallas församlingen – en plats där alla kan växa, utvecklas, utmanas och utrustas, stärkas och tröstas, vila ut och få börja om på nytt. Vår bön och förhoppning är, att du ska få uppleva Guds godhet och församlingsgemenskapens glädje denna påsk, vår och försommar!

Vem du än är och var du än befinner dig: Det finns hopp!

Påsken är vår största högtid. Man behöver inte tänka efter speciellt länge för att inse att den kristna högtiden framför andra är just påsken. Först pga. dess förankring i Gamla Testamentets pesach till minne av uttåget ur Egypten och sedan pga. vår Frälsarens lidande, död och uppståndelse – alla historiska händelser, fulla av andligt innehåll och relevanta för den troende men också för varje människa i vårt samhälle.

Kan vi vara överens om att påsken borde märkas, både för vår egen tros skull, men också för deras skull som vet att vi kallar oss kristna? Hur vill du fira påsk 2022 och hur låter du firandet ske tillsammans med din församling?

Det senare, dvs. de gemensamma möjligheterna att fira påsk i Pingstkyrkan, siktar på en påsk för hela familjen: bön och högläsning av Bibeltexter ur passionsveckan måndag till fredag, nattvardsfirande på Skärtorsdagen gestaltat av YA! Unga Vuxna, långfredagsgudstjänst med sång av Sångarbröderna, påskknytis (knytkalas) på lördag för hela familjen med fokus på att vara barnvänligt och, igen, en uppståndelsegudstjänst för alla på påskdagen med sång och musik från och för många generationer.

Carl-Vilhelm Hasselgren, föreståndare Pingstkyrkan Eskilstuna