maj 2018

Jesus sade till dem: ”Kom och följ mig, så ska jag göra er till människofiskare.” Genast lämnade de [Simon och hans bror Andreas] näten och följde honom.

Detta är en mening så karakteristisk för Markusevangeliet. Klara utmaningar och tydlig varudeklaration utan krusiduller: Kom och följ mig, så ska jag göra er till människofiskare. Vad svarar du på frågan, om detta gäller varje efterföljare till Jesus eller bara vissa? Lärjungarnas reaktion beskrivs med det för Markus så typiska ordet, genast. Dess flitiga användande avslöjar Markus iver att fort nå ut med berättelsen om Jesus till en förlorad värld. Med ytterst få ord lyckas han beskriva händelser av astronomiska proportioner, för att sedan raskt vaska fram kärnan i det hela: När Herren Jesus hade talat till dem, togs han upp till himlen och satte sig på Guds högra sida. Och de gick ut och predikade överallt, och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det.

Så vad gör du och jag, som säger oss tro på honom som kom, ”inte för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många”? Vem betjänar vi eller låter vi oss betjänas? För vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ?

I maj kommer vi att speciellt lyfta fram församlingens kafé- och dagverksamhet, där vi erbjuder gemenskap, stöd och motivation framför allt till personer med beroendeproblematik och berätta om hur du som vill kan vara med och stötta. Håll utkik efter infobordet på kyrktorget och människor med de blå LP-västarna! Vi kommer även att berätta om Sjukhuskyrkans arbete, få ett körbesök från Karslkoga och flera predikobesök från andra pingstförsamlingar, döpa några som har kommit till tro och fira tonårsbibelskolans avslutning. Missa inte församlingsmötet (om du är medlem), Ny i Församlingen (om du är nyfiken på medlemskap) och våra bönekvällar (öppna för alla), där vi tillsammans hoppas be fram en ny pastor med ansvar för ungdomar. Och Jesus undervisade dem och sade: ”Står det inte skrivet: Mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk?”

Carl-Vilhelm Hasselgren

Alla bibelställen är tagna ur Markusevangeliet: 1:17, 16:19-20, 10:45, 8:36 och 11:17