sommaren 2019

Havets vågor kan svalka skönt, men också föra flyende människor till land. En chockerande mix men ack så sann! Solens strålar kan värma men också orsaka stora bränder. Semestern kan ge vila, glädje och mening men också resultera i konflikter och ensamhet. Med det sagt vill jag betona; vi har alltid ett val och vi har alltid Gud vid vår sida. Vi kan välja hur vi använder tid och resurser. Och vi har en Gud som älskar gemenskap och samarbete i en värld som både är ond och god.

Längtan efter sommar och semester kan vara förbunden med tid för vila (böcker och solande), relationer (familj och vänner), rörelse (resor och sport) och natur (sjöar, stränder, skogar och berg). Å, vad skönt och nyttigt om sommaren kan få se ut så. Men ingen som lever med öppna ögon kan ha det ena utan att också ha, eller åtminstone se, det andra.

Jag tror att det är viktigt att ta semester från ”rätt” saker, och att lära sig att både arbete och vila behöver balanseras rätt hela året. Att arbeta ”sig själv till döds” eller ”vila ut” från meningsfulla relationer (inklusive gudsrelationen) ger helt enkelt inga bestående välsignelser. Dag och natt, sommar och vinter, finns Jesu uppmaning att välja rätt och prioritera det som ger bestående liv, vila och glädje:

Bekymra er därför inte och fråga inte: Vad ska vi äta? eller: Vad ska vi dricka? eller: Vad ska vi klä oss med? Allt detta söker hedningarna efter, men er himmelske Far vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Bekymra er alltså inte för morgondagen, för morgondagen bär sitt eget bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Matteus 6:31-34 gäller även i sommartider. Hur väder, politik och opinion svänger får vi väl se, men mitt i det kan vi göra val gällande egen tid och egna resurser. Med det vill jag hälsa välkommen till söndagsgudstjänster hela sommaren (varav flera glädjande nog hålls tillsammans med andra kyrkor i stan) och till gemensam bön varje onsdag kväll. Låt gärna devisen närmare Gud, närmare varandra och närmare våra medmänniskor prägla dina val även i sommartider, och läs den djupt berörande artikeln i månadsbladet om en medmänniska som flydde hit över hav och land. Församlingen, staden och människor, som hotas av utvisning eller på annat sätt är utsatta, behöver även i sommartider vår prioritering: Först Guds rike och hans rättfärdighet! Gud har lovat att ta hand om oss, så låt oss be, ge och tjäna andra, fyllda av Guds kärlek!

                         Carl-Vilhelm Hasselgren