sommaren 2020 – del 2

Hur ser vår framtid ut i höst? Hur lever och fungerar en församling under restriktioner och/eller med faran att smitta och/eller bli smittad? Jag kan inte besvara dessa stora frågor här och nu men vill helt kort skriva: sök Herren först, ta hand om varandra och ta hand om dig själv! Och kontakta gärna medmänniskor (inkl. oss pastorer) om du vill samtala eller be! Allting går lättare TILLSAMMANS.

Just för att skapa mötesplatser och vara tillsammans, arbetade vi under den sista tiden på att i höst kunna öppna upp kyrkan söndagar kl. 11 för flera, åtskilda grupper på max 50 personer, dvs. i flera lokaler samtidigt. Vi har samtalat med andra kyrkor som tänker på liknande varianter, men ett nytt besked från Polisen hindrar oss i nuläget att samlas till parallella gudstjänster, trots möjligheten med helt åtskilda ingångar, samlings-lokaler och toaletter.

Vad kvarstår och vad kan vi göra, utöver online-gudstjänster på söndagar och onsdagar, när höstterminen drar igång? Jo, satsa på de små gemenskaperna, förutsatt att alla håller sig till gällande rekommendationer och sunt förnuft. Som församling har vi ett gudomligt uppdrag, en kärlek till våra med människor och en social samhällsfunktion som ständigt finner nya vägar.

Till höstupptakten startar därför Alphakursen (i kyrkan och på Secondhand), Celebrate Recovery, dopundervisning, Ny i församlingen, LP-Caféet och -Nyktergrupp, barn- och ungdomsgrupper, Det finns Hopp-evangelisation, Öppen Kyrka-Hoppförmedlingen liksom träffar i mindre böne-samlingar och språkgrupper. Och i oktober erbjuds Kairoskursen under två helger. Du som är symptomfri och utanför riskgrupperna, missa inte att lära känna dessa möjligheter att växa i tron och friheten vi har fått av Jesus Kristus! Anmäl dig redan i sommar (spec. till Alpha, Kairos, dopundervisning eller Ny i för-samlingen), samtidigt som vi alla får stå beredda att anpassa oss om myndigheterna kommer med nya besked. . Senare i höst följer också utbildning för smågruppsledare och, gemensamt med andra kyrkor, utbildning i uppföljningsarbete i samband med Det finns Hopp-kampanjen.

Vi uppmuntrar existerande servicegrupper (värdar, teknik, fastighetsvård, m.m.) och våra råd och styrelser att utöva en omsorgsfunktion om varandra, både om de som kan och de som inte kan eller får delta pga. restriktionerna! Många sådana grupper låter redan arbetet och samtalen präglas av bön, god gemenskap och omsorg! ! Och vi uppmuntrar alla att kontakta och stötta de som befinner sig i riskgrupperna eller som på annat sätt är isolerade.

Till sist, men antagligen allra viktigast, vill vi uppmuntra existerande och nya ”hemgrupper” att regelbundet mötas. Ett exempel är en grupp som träffas varje vecka, inte i ett ”hem”, utan för en vandring i naturen och som inkluderar en andakt med respektfullt ”coronaavstånd” till varandra. Vi behöver inte ställa in, men kan ställa om. Och vi behöver många nya, livsnära smågrupper som sätter Jesus och Guds Ord i fokus, så att vi alla – inkluderat de många nytillkomna – kan växa i tron och leva ut de Goda Nyheterna i vår vardag och omgivning. Kontakta gärna pastorsteamet om du vill ta initiativ och ansvar för en ny grupp! Det är viktigt att alla smågruppsledare utrustas, stöttas och står i nära förbindelse med församlingens ledning och vision. Alla de troende var tillsammans och hade allt gemensamt… Varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet, och i hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra i jublande, innerlig glädje (Apg. 2:44 och 46).

Carl-Vilhelm Hasselgren