april 2019

Inför påsken finns följande dialog mellan Petrus och Jesus nedtecknad: ”Herre, vart går du?” Jesus svarade: ”Dit jag går kan du inte följa mig nu. Men längre fram ska du få följa mig”(Joh. 13:36). Inte ens de bästa av lärjungar eller vänner kunde följa Jesus dit han gick, när han bar mänsklighetens och världens synd. Senare skulle lärjungarna dock följa Jesus trots motstånd och förföljelse. Att följa Jesus leder både till motstånd och framgång: ”Detta har jag sagt er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var frimodiga: jag har övervunnit världen”(Joh. 16:33). 

Med påskfirandet har vi möjligheten att lyfta fram dessa sanningar i våra liv, i våra familjer och i vår församling. I ett efterkristet land har vi fortfarande rätten till några lediga dagar för att fira Jesu lidande, död och uppståndelse. Vad väljer du och din familj att göra av denna möjlighet? 

Sedan Jesu dagar har uppskattningsvis 70 miljoner kristna fått plikta med sina liv, och i denna stund förföljs miljoner kristna världen runt. Så hur väljer vi i trygga Sverige att använda påsken och för vem ber vi? För oss själva om lite mer välsignelse, eller för syskon som kämpar för sina liv? Under länken www.open-doors.se/be kan du följa med i en bönekalender för förföljda kristna eller beställa hem en böneguide. 

Jesus sa: ”Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar” (Joh. 13:35). Låt oss som församling söka oss närmare Gud, närmare varandra och närmare våra medmänniskor!

Vad är det då som gör att Jesus visste att lärjungarna, som inte kunde följa honom vid detta tillfälle, ändå skulle göra det senare? Jo, för att han visste att de skulle förvandlas och växa. Jesus vill inte bara att vi ska ”bli frälsta” utan också växa som människor. Han kan, som ingen annan, få alla att växa.

”… varje gren som bär frukt rensar han så att den bär mer frukt… Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Min Far förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar(Joh. 15:2, 7-8).

Ingen mognar över en natt men genom daglig efterföljelse – där vi tackar för frälsningens nåd, står emot frestelser, lämnar allt i Jesu händer och följer Andens ledning – växer vi. Det finns kraft till förändring, som temat på onsdagkvällarnas bönemöte säger. Förutom påskens gudstjänster, ta vara på möjligheten att lyssna till Tigleth Malkey om andligt växande (27/4 kl. 10), och delta i träningen för (potentiella) hem- och smågruppsledare (4/5 kl. 10), allt för att växa närmare Gud, varandra och våra medmänniskor!

Carl-Vilhelm Hasselgren