december 2018 & januari 2019

NÄRMARE. Mose var förundrad över synen han såg [brinnande törnbuske], och när han gick närmare för att se efter vad det var, hördes Herrens röst (Apg. 7:31). Närma er Gud, så ska han närma sig er (Jak. 4:8). Slutsats: det lönar sig att närma sig Gud. Att söka, be, lyssna, tacka, ha relation…

Mina närmaste har gett sig av, mina vänner har glömt mig (Job. 19:14). En skrämmande tanke att de närmste försvinner bort, istället för att komma närmare, när man drabbas av en kris. En vackrare tanke är att dra närmare varandra, finnas där; i familjen, i församlingen och bland vännerna.

Gå därför ut och göra alla folk till lärjungar (Matt. 28:19). Kan Jesu befallning att ”gå ut” uttryckas och omsättas så här: Gå närmare dina medmänniskor? Minska avståndet? Älska era fiender och gör gott mot dem som hatar er (Luk. 6:27). Kan det göras på avstånd eller bara genom att komma närmare våra medmänniskor? Närmare.

Sånger som ”Närmare Gud till dig” (Ni vet, den där som sägs ha spelats på Titanic när skeppet sjönk), eller ”Närmare dig” från skivan ”Vi vill följa dig” (Pingst 2017), får mitt hjärta att slå snabbare. Att lära känna människor i församlingen och att dela deras glädjeämnen och sorger, får mig att känna mig mer levande. Att vinna medmänniskors intresse och förtroende, så att de börjar lyssna till evangeliet, utlöser en explosion av glädje inom mig. Närmare! Människan vill närmare!

Kanske är det därför som följande mening tog tag i mig när jag såg den på en annan kyrkas hemsida: Närmare Gud, närmare varandra och närmare våra medmänniskor. Hur skulle denna fras och denna längtan kunna omsättas i vår församling, nu när vi går in i adventstid och i ett nytt år? Jag tänker bl. a. så här:

¤ Närmare Gud. Genom bön, genom lovsång och genom Ordet. Vecka 3 satsar vi på en gemensam ”bibel- och böneetappta steget.n kyrkas hemsida:vecka” för alla som kan och vill närmare. Från söndag till söndag, 13-20 januari, välkomnar vi till bönesamlingar 1-3 gånger per dag, och till en kedja av människor som läser Bibeln från pärm till pärm i halvtimmespass (måndag till fredag från morgon till kväll). Närmare Gud.

¤ Närmare varandra. Genom att vara och göra saker tillsammans, för andra och varandra. Den 18 november fattade församlingen ett gemensamt beslut att påbörja en ombyggnation av lokalerna för barn och ungdomar. I etapp ett handlar det om Alive, dvs  källarlokalen, och vi startar i mellandagarna. Projektets hastighet och framgång hänger mycket på gemensamt givande till ”byggkassan”, som behöver ca 500 000 kr, och på gemensamt arbete av proffs och frivilliga. Närmare varandra.

Byggkassan – Alive

¤ Närmare våra medmänniskor. Att bjuda hem grannar, att bjuda ut bekanta på ett kafé, att bjuda den fattige och hemlöse på macka och varm dryck och att bjuda in alla dessa till församlingen. Att komma närmare medmänniskor, så att de även upptäcker ”julens ljus” inom dig och mig. Bjud gärna in till Vinterfesten med Ingemar Helmner 6-10 februari! Kom tillsammans med nya och gamla vänner till möten som presenterar Jesus!

så ska Gud närma sig er (Jak. 4:8). Men det var Gud som tog första steget! För ca 2018 år sedan kom Gud närmare mänskligheten, när Jesus föddes och förkunnade: Tiden är inne och Guds rike är nära (Mark. 1:15). Petrus lade till: Löftet gäller er och era barn och alla dem som är långt borta, alla som Herren vår Gud kallar (Apg. 2:39). Närmare.         Carl-Vilhelm Hasselgren

oktober 2018

I skrivande stund är det blåsigt och svalt i Eskilstuna och en del dras med förkylningar. Det är väl bara att konstatera att hösten har kommit… men absolut inte enbart med mörker, kyla och ohälsa, för i slutet av oktober ber och hoppas vi på en Höstglöd, som ska andas in ljus, värme och hälsa i våra hjärtan, våra församlingar och vår stad. Höstglöd är namnet på den konferens som Elimkyrkan tog initiativ till för ett år sedan, där flera andra församlingar är med och som vi nu hakar på helt och hållet. Med ”vi” hoppas jag förstås på hela församlingen tillsammans med alla ålders- och språkgrupper. Därför kommer vi inte ha något eget ungdomsmöte på Alive eller egen förmiddagsgudstjänst/söndagsskola helgen den 26-28 oktober utan vi vill uppmuntra alla att ta sig till Nygatan 25, där man hittar Elimkyrkan. Vi gör detta för att vi tror att Pingstkyrkan är delaktig i ett större uppdrag utanför de egna väggarna och är del av en större gemenskap som kallas Guds rike.

Jesus sa: Jag ber att de alla ska vara ett, och att de ska vara i oss liksom du, Far, är i mig och jag i dig. Då ska världen tro att du har sänt mig (Joh. 17:21). Där har vi det igen: det stora uppdraget att göra Jesus känd och älskad i vår stad och vikten av att vara tillsammans i enhet. Låt oss förbereda Höstglöd både med glödande böner och planering, som möjliggör mötet med troende från många kyrkor! Du hittar mer info om konferensen i detta programblad och i våra gudstjänster i oktober.

Redan den 2 oktober startar Alphakursen hos oss (och två veckor senare i Pingstkyrkan i Ärla). Organisationen Alpha Sverige skriver så här: Alla har frågor. Vi tycker att alla ska ha möjligheten att utforska den kristna tron, ställa frågor och dela sina egna perspektiv. Var i Sverige de än bor. Nu finns chansen i Eskilstuna, dvs. för alla som du och jag bjuder in. Vill du vara med och ge vänner och grannar en chans att dryfta sina frågor om livet? Bjud in! Mer info finns i månadsbladet och flyers finns på kyrktorget.

Till sist vill jag uppmuntra alla att be för församlingen, för staden och för landet (som behöver en bra och stabil regering!). Gör gärna onsdagar till en speciell bönedag för detta! För den som kan, erbjuder vi samlingar till bön tillsammans kl. 12.00 och 18.30 varje onsdag men även torsdagar och fredagar kl. 18.30. 

Carl-Vilhelm Hasselgren

sommaren 2018

Sommar, sol och semester!

Bor man i Sverige en längre tid brukar man utveckla ett mycket passionerat förhållande till värme och sol. Det motiveras troligen av perspektiv som den långa tiden av mörker, kyla och fukt under vinterhalvåret och av rädsla: ”Tänk om detta blir sommarens enda riktiga högsommardag?” Det finns liksom ingen sol- och värmegaranti i Sverige, fast maj 2018 kanske var ett klimatrelaterat trendbrott.

Att ha perspektiv hjälper på många sätt och i olika sammanhang. Att själv uppleva, eller i alla fall se, konsekvenserna av förtryck, fattigdom, hunger, ensamhet och liknande ”mörker” kan väcka antingen

1) en beslutsamhet att bli fri, rik, mätt och populär (delvis tveksamma prioriteringar för en troende kristen!) eller

2) ett patos för andras väl, som samariern som ”fick se en honom (en misshandlad, halvdöd man) ligga där, och han fylldes av medlidande” (Luk. 10:33). Eller som Jesus: ”När han såg människorna fylldes han av medlidande med dem, för de var illa medfarna och hjälplösa, som får utan herde” (Matt. 9:36).

Vi behöver sol, bad, vila och tid att ”bara vara” med familj och vänner. Men behöver detta innebära ”tre månaders semester” från församlingens och övriga mänsklighetens behov? Kan vi vara ”barmhärtiga samarier” under vissa delar av året men inte på andra (som t.ex. sommaren men också kring kristna högtider som jul och påsk)? Det finns ett tydligt glapp mellan rop efter en ”fungerande” församling TILLSAMMANS och att ”överge våra sammankomster, så som några brukar göra” – här citerar jag en utmaning från det första århundradet efter Kristus (Heb. 10:25).

Jag har ofta misslyckats att ”helga sabbaten/vilodagen” en dag i veckan och att sova 7-8 timmar per natt. Enligt vetenskapen får man förr eller senare sota för det på olika sätt. Så, utan att peka mer på någon annan än på mig själv, undrar jag: ”Finns det fler som längtar efter en mer ”biblisk livsstil” och efter en sommar, där lokala församlingar fortsätter att ”se människor och gripas av medlidande” även under de typiska semesterveckorna under året?

Då är mina tips: Stay TOGETHER and stay connected! Besök en församling där du tillbringar din semester och välsigna dem! Besök en kristen konferens! Håll regelbunden kontakt med din smågrupp och/eller församling! Fortsätt att be och ge! Och våga tillåta ditt hjärta att se och drabbas av ett patos för andra, för Guds Ord lovar: Min nåd är nog för dig, för min kraft fullkomnas i svaghet. Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft ska vila över mig” (2 Kor. 12:9). Tänk att få leva både i Herrens vila och i Herrens kraft samtidigt! Vilken sommar det kan bli! Både för dig och för andra!

Carl-Vilhelm Hasselgren

maj 2018

Jesus sade till dem: ”Kom och följ mig, så ska jag göra er till människofiskare.” Genast lämnade de [Simon och hans bror Andreas] näten och följde honom.

Detta är en mening så karakteristisk för Markusevangeliet. Klara utmaningar och tydlig varudeklaration utan krusiduller: Kom och följ mig, så ska jag göra er till människofiskare. Vad svarar du på frågan, om detta gäller varje efterföljare till Jesus eller bara vissa? Lärjungarnas reaktion beskrivs med det för Markus så typiska ordet, genast. Dess flitiga användande avslöjar Markus iver att fort nå ut med berättelsen om Jesus till en förlorad värld. Med ytterst få ord lyckas han beskriva händelser av astronomiska proportioner, för att sedan raskt vaska fram kärnan i det hela: När Herren Jesus hade talat till dem, togs han upp till himlen och satte sig på Guds högra sida. Och de gick ut och predikade överallt, och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det.

Så vad gör du och jag, som säger oss tro på honom som kom, ”inte för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många”? Vem betjänar vi eller låter vi oss betjänas? För vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ?

I maj kommer vi att speciellt lyfta fram församlingens kafé- och dagverksamhet, där vi erbjuder gemenskap, stöd och motivation framför allt till personer med beroendeproblematik och berätta om hur du som vill kan vara med och stötta. Håll utkik efter infobordet på kyrktorget och människor med de blå LP-västarna! Vi kommer även att berätta om Sjukhuskyrkans arbete, få ett körbesök från Karslkoga och flera predikobesök från andra pingstförsamlingar, döpa några som har kommit till tro och fira tonårsbibelskolans avslutning. Missa inte församlingsmötet (om du är medlem), Ny i Församlingen (om du är nyfiken på medlemskap) och våra bönekvällar (öppna för alla), där vi tillsammans hoppas be fram en ny pastor med ansvar för ungdomar. Och Jesus undervisade dem och sade: ”Står det inte skrivet: Mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk?”

Carl-Vilhelm Hasselgren

Alla bibelställen är tagna ur Markusevangeliet: 1:17, 16:19-20, 10:45, 8:36 och 11:17

april 2018

Tack till alla som investerar i barn och ungdomar! Stort tack! Jättestort tack!!! Tack för att ni kanaliserar er tacksamhet till Herren i engagemang och arbete bland de unga! Tack för att ni använder era gåvor och er tid för ”de minsta” och för den framväxande generationen! Tack för att era hjärtan och böner gäller dem som Jesus sade att vi alla måste likna och lära ifrån om vi vill komma in i Guds rike! Detta TACK gäller familjer, föräldrar, far- och morföräldrar, äldre syskon, lärare och mentorer, ledare och medarbetare och alla som har ett hjärta som börjar slå extra när tankarna går till barn och ungdomar!

Tack, Gud, som har gett oss alla dessa gåvor och uppdraget att älska, beskydda, leda, utrusta, frisätta och, så småningom, sända dem! De unga är gåvor och ett gemensamt ansvar, både till sina biologiska och andliga familjer, dvs. församlingen.

I april vill vi lyfta fram församlingens arbete med familjer, barn och ungdom, både här i månandsbladet, i några av gudstjänsterna och i våra böner. Vi vill presentera det arbete vi utför TILLSAMMANS för att stärka familjer och unga människor genom Guds kärlek och Guds Ord.

Därför vill jag uppmuntra DIG att be för både församlingens och stadens barn och ungdomar. T.ex. dagarna innan påsk besökte flera skolklasser vår påskvandring. Alla söndagar året runt erbjuder söndagsskolan roliga samlingar där Jesus presenteras på ett åldersrelevant sätt. Under skolterminernas fredagar har vi våra uppskattade aktiviteter, kallade Funny Friday, Highlight och Alive, och på torsdagar en grundkurs i tro (TBS) för åk 8. Detta behöver både förbön men också förberedelse och ledarskap!

Därför söker vi löpande efter nya volontärer som vill ge av sin tid, sin kraft och sitt hjärta för barn och ungdomar. I april kommer vi presentera olika möjligheter för volontärtjänst vid ett bord på kyrktorget, men du är alltid välkommen att kontakta pastorer, bemanningsrådet eller de frivilliga ledare och medarbetare som redan står i denna tjänst. Just nu intervjuar vi även för anställningar som vi hoppas kunna berätta mer om i församlingsmöten innan sommarlovet. Vi är tacksamma både för förbön och tips… och vi uppmuntrar fler att göra som Axel (som går på teamträningsskolan detta år) och Christopher, en teologistudent på ALT, som fr.o.m. denna termin gör praktik i församlingen (minst) en dag i veckan.

För 3000 år sedan ville  Gud att kung Salomo skulle inkludera följande ord i Ordspråksboken22:6 ”Vänj den unge vid den väg han ska vandra, såviker han inte av från den när han blir gammal.”Är du med och tar Guds uppdrag på allvar, att låta barnen komma till Jesus för att han ska välsigna dem? Ska vi göra det TILLSAMMANS? Det är jättekul!

Carl-Vilhelm Hasselgren

ur pastors penna – mars 2018

Gå in i hans portar med tacksägelse, i hans gårdar med lovsång. Tacka honom, lova hans namn, för Herren är god. (Ps. 100:4). Kan de ”portarna och gårdarna” vara Smedjegatan, Kriebsensgatan, Västermarksgatan och Mått Johanssons väg?

I mars sker två större händelser som betonar den gemensamma tacksägelsen och som har potential att lyfta månaden från vardag till fest. Först ut är års- och administrationsmötet den 11 mars. Efter mycket och flitigt arbete med bokslutet kan vi presentera fjolårets resultat och med all kraft blicka framåt. Annat förberedelsearbete inför årshögtiden inkluderade skrivandet av verksamhetsberättelsen och (det nya) bemanningsrådets arbete med rekrytering av fler volontärer. Vet du redan om att vi fick döpa 30 personer till Kristus under 2017? Att vi nådde insamlingsmålet för att hjälpa 110 föräldralösa barn i Uganda att återvända till skolan? Och att språkkaféet, LP-kontakten och Secondhandbutikerna betjänade flera hundra människor varje vecka? Låt oss glädjas tillsammans mitt i det fortsatta arbetet både i Eskilstuna och i världen! Gå in i ”hans portar med tacksägelse” också den 11 mars och gör årsmötet till en gemenskapens dag!

 

Den andra händelsen handlar om årets viktigaste kristna högtid: påsken. De sista dagarna i mars bjuder vi in till att tillsammans högtidlighålla Jesu lidande och död för alla människors skull, hur han besegrade just lidande och död genom att bryta syndens makt och vinna både frälsning och frihet åt alla som tar emot honom. Se programmet för tidpunkter och möjligheter att tillsammans tacka, tillbedja och möta Jesus Kristus i ”stilla veckan”!

I mars vill vi även lyfta fram ett gemensamt mycket viktigt verktyg för församlingen de senaste 25 åren: Secondhandverksamheten. Genom mångas frivilliga insatser har ett årligt överskott genererats som har mångfaldigat våra resurser för mission och hjälparbete. I Eskilstuna främst genom LP- och flyktingarbetet och i världen i utsatta länder som Ukraina, Rwanda, Uganda, Senegal, Togo, Benin, Tunisien, Mauretanien m.fl. Tillsammans har vi spridit liv och kärlek! Tillsammans kan vi be fram en ny föreståndare för Secondhand och 2018 bryta de sista två årens minskade överskott. Evig är Guds nåd, från släkte till släkte varar hans trofasthet (Ps. 100:5).